Żydowski Komitet Narodowy

Choć niewątpliwie dzieci przetrwały dzięki własnej dzielności, determinacji i solidarności, choć wiele Polek i Polaków przyczyniło się do ich ocalenia, to szczególną rolę odegrał w ich życiu Żydowski Komitet Narodowy.
Organizacja ta została założona w 1942 roku w getcie warszawskim. W jej skład weszły niemal wszystkie
(poza Bundem, jako partią przeciwną syjonizmowi) partie polityczne i organizacje młodzieżowe: Poalej Syjon-lewica, Poalej Syjon-prawica, syjoniści, PPR, Haszomer Hacair, Ha Chaluc i Dror. . Komitet współpracował jednak i z Bundem przy powstaniu Komisji Koordynacyjnej i ŻOB-u. Jednym z członków ŻKN był Józef Ziemian/Zysman, który zetknął się z papierosiarzami przypadkowo i otoczył ich opieką. Pozostali członkowie to: dr Adolf Berman („Michał”), Barbara Temkin-Bermanowa („Basia”), Klima Faswerk-Krymko („Bogusia”), Lotta Wegmeister („Czesława”),
Helena Merenholc („Stasia”), Bela Ester („Wanda”).Od ŻKN papierosiarze dostali m.in. fałszywe akty urodzenia
i legitymacje szkolne.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji